Quán phở đương quang

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT295B, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2504985,106.1045761
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 4–10:30AM
Wednesday 4–10:30AM
Thursday 4–10:30AM
Friday 4–10:30AM
Saturday 4–10:30AM
Sunday 4–10:30AM
Monday 4–10:30AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán phở đương quang

Quán phở đương quang

Quán phở đương quang

Quán phở đương quang