Quán Phở , Khâu Nhục Chỉnh Cáng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Q46G+WCG, Tung Chung Phố, Mường Khương, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.7623003,104.1260907
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Phở , Khâu Nhục Chỉnh Cáng

Quán Phở , Khâu Nhục Chỉnh Cáng

Quán Phở , Khâu Nhục Chỉnh Cáng

Quán Phở , Khâu Nhục Chỉnh Cáng