Quán Phố – Quán Ăn Hải Sản Hải Phòng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 5B Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.859557,106.686423!
Điện thoại liên lạc : +84 93 672 24 96
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Wednesday 9AM–12AM
Thursday 9AM–12AM
Friday 9AM–12AM
Saturday 9AM–12AM
Sunday 9AM–12AM
Monday 9AM–12AM
Tuesday 9AM–12AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Phố - Quán Ăn Hải Sản Hải Phòng

Quán Phố - Quán Ăn Hải Sản Hải Phòng

Quán Phố - Quán Ăn Hải Sản Hải Phòng

Quán Phố - Quán Ăn Hải Sản Hải Phòng