Quán phở San San

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 3X8R+M2H, TT. Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 23.0666893,104.9901011
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Monday 5:30AM–12PM
Tuesday 5:30AM–12PM
Wednesday 5:30AM–12PM
Thursday 5:30AM–12PM
Friday 5:30AM–12PM
Saturday 5:30AM–12PM
Sunday 5:30AM–12PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán phở San San

Quán phở San San

Quán phở San San

Quán phở San San