Quán Phở Thìn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 129 Chùa Thông, P. Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1199375,105.4986444
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 8 reviews
Reviews : 4.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Phở Thìn

Quán Phở Thìn

Quán Phở Thìn

Quán Phở Thìn