Quán Thịt Chó Định Hà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL279, TT. Chợ Rầm, Ba Bể, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4525796,105.7244799
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 23 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Thịt Chó Định Hà

Quán Thịt Chó Định Hà

Quán Thịt Chó Định Hà

Quán Thịt Chó Định Hà