Quán Vịt Quay Hảo Nguyệt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 78VR+6X2, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.293008,105.3423909
Điện thoại liên lạc : +84 353 568 772
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Vịt Quay Hảo Nguyệt

Quán Vịt Quay Hảo Nguyệt

Quán Vịt Quay Hảo Nguyệt

Quán Vịt Quay Hảo Nguyệt