Quán Xôi Cát Lâm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 24B Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0319996,105.846633!
Điện thoại liên lạc : +84 24 6261 9955
Website : foody.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 178 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Sunday 7AM–11:30PM
Monday 7AM–11:30PM
Tuesday 7AM–11PM
Wednesday 7AM–11PM
Thursday 7AM–11PM
Friday 7AM–11PM
Saturday 7AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Xôi Cát Lâm

Quán Xôi Cát Lâm

Quán Xôi Cát Lâm

Quán Xôi Cát Lâm