Quán Xôi Xéo Hà Nội

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.279026,106.1937862
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Xôi Xéo Hà Nội

Quán Xôi Xéo Hà Nội

Quán Xôi Xéo Hà Nội

Quán Xôi Xéo Hà Nội