Ring Hostel – Ha Giang

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 65 Minh Khai, Street, Hà Giang, 310000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.818584,104.985965
Điện thoại liên lạc : +84 346 385 651
Website : ring-hostel.business.site
Số lượng reviews địa điểm này : 14 reviews
Reviews : 4.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ring Hostel - Ha Giang

Ring Hostel - Ha Giang

Ring Hostel - Ha Giang

Ring Hostel - Ha Giang