Rượu Đại Sứ: L’ Ambassade Du Vin – Rượu vang nhập khẩu

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : LK C28 – Embassy Garden Tây hồ Tây, Từ Liêm, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.063009,105.7995644
Điện thoại liên lạc : +84 93 498 78 88
Website : ruoudaisu.com
Số lượng reviews địa điểm này : 10 reviews
Reviews : 4.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Rượu Đại Sứ: L' Ambassade Du Vin - Rượu vang nhập khẩu