Sài Gòn Quán

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Phố Đông Thái, Chí Thảo, Quảng Uyên, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6882665,106.4417626
Điện thoại liên lạc : +84 812 202 036
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Sài Gòn Quán

Sài Gòn Quán

Sài Gòn Quán

Sài Gòn Quán