Sài Gòn Xanh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Phố Chợ, Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7734408,105.9019664
Điện thoại liên lạc : +84 90 218 81 16
Website : quanansaigonxanh.business.site
Số lượng reviews địa điểm này : 12 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh