Sâu Cafe

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 50 Yên Lãng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0125129,105.8173826
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Sâu Cafe

Sâu Cafe

Sâu Cafe

Sâu Cafe