Ship Đồ Ăn Đêm Hà Béo Hà Nội

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Ngõ Sân Quần, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 150000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0185328,105.838429!
Điện thoại liên lạc : +84 888 888 880
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 70 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–4AM
Monday 9AM–4AM
Tuesday 9AM–4:30AM
Wednesday 9AM–4AM
Thursday 9AM–4AM
Friday 9AM–4AM
Saturday 9AM–4AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ship Đồ Ăn Đêm Hà Béo Hà Nội

Ship Đồ Ăn Đêm Hà Béo Hà Nội

Ship Đồ Ăn Đêm Hà Béo Hà Nội

Ship Đồ Ăn Đêm Hà Béo Hà Nội