Ship hàng Bắc Giang

Lĩnh vực của địa điểm : Nhà hàng giao hàng
Địa chỉ : Đào Sư Tích, Dĩnh Kế, Bắc Giang, 260000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2815951,106.2064734
Điện thoại liên lạc : +84 90 709 88 28
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ship hàng Bắc Giang

Ship hàng Bắc Giang

Ship hàng Bắc Giang

Ship hàng Bắc Giang