Siêu Ăn Vặt – Ship đồ tận nơi

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 743J+7FM, Thôn My Điền 1, Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2532244,106.1311664
Điện thoại liên lạc : +84 97 186 38 18
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Siêu Ăn Vặt - Ship đồ tận nơi

Siêu Ăn Vặt - Ship đồ tận nơi

Siêu Ăn Vặt - Ship đồ tận nơi

Siêu Ăn Vặt - Ship đồ tận nơi