Siêu Ăn Vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 698G+Q8W, Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2169977,106.3758145
Điện thoại liên lạc : +84 94 169 08 81
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 9AM–11PM
Wednesday 9AM–11PM
Thursday 9AM–11PM
Friday 9AM–11PM
Saturday 9AM–11PM
Sunday 9AM–11PM
Monday 9AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Siêu Ăn Vặt

Siêu Ăn Vặt

Siêu Ăn Vặt

Siêu Ăn Vặt