Son La Restaurant

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : Phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La, P. Tô Hiệu, Sơn La, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3335131,103.9086914
Điện thoại liên lạc : +84 212 3852 336
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 54 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Son La Restaurant

Son La Restaurant

Son La Restaurant

Son La Restaurant