Sơn Lộc Dê Restaurant

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 2GX3+WJF, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.049821,105.5040884
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 101 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Sunday 7AM–10PM
Monday 7AM–10PM
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Sơn Lộc Dê Restaurant

Sơn Lộc Dê Restaurant

Sơn Lộc Dê Restaurant

Sơn Lộc Dê Restaurant