Special food of Cat Ba

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 199 Một Tháng Tư, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7256249,107.0481134
Điện thoại liên lạc : +84 93 277 11 90
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 26 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Wednesday 7AM–11PM
Thursday 7AM–11PM
Friday 7AM–11PM
Saturday 7AM–11PM
Sunday 7AM–11PM
Monday 7AM–11PM
Tuesday 7AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Special food of Cat Ba

Special food of Cat Ba

Special food of Cat Ba

Special food of Cat Ba