Sữa chua đùi gà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 106 Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9686013,105.771952!
Điện thoại liên lạc : +84 98 781 84 86
Website : foody.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 86 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–10:30PM
Monday 9AM–10:30PM
Tuesday 9AM–10:30PM
Wednesday 9AM–10:30PM
Thursday 9AM–10:30PM
Friday 9AM–10:30PM
Saturday 9AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Sữa chua đùi gà

Sữa chua đùi gà

Sữa chua đùi gà

Sữa chua đùi gà