Tân Trung-Tan Yên-Bac Giang

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : C4V8+HP4, Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4438735,106.116824
Điện thoại liên lạc : +84 98 805 62 06
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 34 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Tuesday 6–10:30AM
Wednesday 6–10:30AM
Thursday 6–10:30AM
Friday 6–10:30AM
Saturday 6–10:30AM
Sunday 6–10:30AM
Monday 6–10:30AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tân Trung-Tan Yên-Bac Giang

Tân Trung-Tan Yên-Bac Giang

Tân Trung-Tan Yên-Bac Giang

Tân Trung-Tan Yên-Bac Giang