TEXAS COFFEE AND PUB

Lĩnh vực của địa điểm : Pub.
Địa chỉ : 105 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 520000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 16.8094698,107.1026568
Điện thoại liên lạc : +84 356 010 444
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Thứ Sáu : 5PM–12AM
Thứ Bảy : 5PM–12AM
Chủ Nhật : 5PM–12AM
Thứ Hai : 5PM–12AM
Thứ Ba : 5PM–12AM
Thứ Tư : 5PM–12AM
Thứ Năm : 5PM–12AM


Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

TEXAS COFFEE AND PUBLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>