Thanh Cong B Primary School

Lĩnh vực của địa điểm : Trường tiểu học
Địa chỉ : 44 Ngõ 12 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0206266,105.8162389
Điện thoại liên lạc : +84 24 3835 1965
Website : tieuhocthanhcongb.edu.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 80 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Thanh Cong B Primary School

Thanh Cong B Primary School

Thanh Cong B Primary School

Thanh Cong B Primary School