THCS Thanh Lâm A

Lĩnh vực của địa điểm : Trung học phổ thông
Địa chỉ : 6P49+QCG, Thanh Tước, Mê Linh, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2069336,105.7185726
Điện thoại liên lạc : +84 24 3816 9936
Website : thcsthanhlama.hanoi.edu.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 8 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

THCS Thanh Lâm A

THCS Thanh Lâm A

THCS Thanh Lâm A

THCS Thanh Lâm A