Thế giới ăn vặt – Trường Thanh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL32C, Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4698658,105.0823429
Điện thoại liên lạc : +84 373 444 403
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 6PM–12AM
Wednesday 6PM–12AM
Thursday 6PM–12AM
Friday 6PM–12AM
Saturday 6PM–12AM
Sunday 6PM–12AM
Monday 6PM–12AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Thế giới ăn vặt - Trường Thanh

Thế giới ăn vặt - Trường Thanh

Thế giới ăn vặt - Trường Thanh

Thế giới ăn vặt - Trường Thanh