The Pizza Company Vincom Tran Duy Hung

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 119 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0061179,105.7949054
Điện thoại liên lạc : +84 24 7301 6878
Website : thepizzacompany.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 205 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :
Sunday 9:30AM–10PM
Monday 9:30AM–10PM
Tuesday 9:30AM–10PM
Wednesday 9:30AM–10PM
Thursday 9:30AM–10PM
Friday 9:30AM–10PM
Saturday 9:30AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

The Pizza Company Vincom Tran Duy Hung

The Pizza Company Vincom Tran Duy Hung

The Pizza Company Vincom Tran Duy Hung

The Pizza Company Vincom Tran Duy Hung