Thích ăn Phở

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 67 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0274802,105.834457
Điện thoại liên lạc : +84 97 755 25 89
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 3.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Thích ăn Phở

Thích ăn Phở

Thích ăn Phở

Thích ăn Phở