Thiên Đường Ăn Vặt Xứ Nghệ

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 41 Đ. Sông Nhuệ, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0739768,105.7721471
Điện thoại liên lạc : +84 98 840 63 96
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Thiên Đường Ăn Vặt Xứ Nghệ

Thiên Đường Ăn Vặt Xứ Nghệ

Thiên Đường Ăn Vặt Xứ Nghệ

Thiên Đường Ăn Vặt Xứ Nghệ