Thịt mát MEAT Deli – cửa hàng thịt heo sạch

Lĩnh vực của địa điểm : Sản phẩm thịt
Địa chỉ : 38B Doãn Kế Thiện kéo dài, Mai Dịch, Cầu Giấy, Đại lý, 3 Hào, Hanoi City 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.041763,105.7764205
Điện thoại liên lạc : +84 98 395 56 98
Website : meatdeli.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaThịt mát MEAT Deli - cửa hàng thịt heo sạch