Thịt mát MEAT Deli – cửa hàng thịt heo sạch

Lĩnh vực của địa điểm : Sản phẩm thịt
Địa chỉ : Đại lý Đồng Xanh Foodmart, 112 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 123070, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0186106,105.799186
Điện thoại liên lạc : +84 91 252 25 26
Website : meatdeli.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaThịt mát MEAT Deli - cửa hàng thịt heo sạch