Thịt mát MEAT Deli – cửa hàng thịt heo sạch

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Đại lý Thực Phẩm Thu Hường, Kiốt 72 HH4 – TTTM Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9634041,105.8262475
Điện thoại liên lạc : +84 812 288 635
Website : meatdeli.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday 6AM–7PM
Monday 6AM–7PM
Tuesday 6AM–7PM
Wednesday 6AM–7PM
Thursday 6AM–7PM
Friday 6AM–7PM
Saturday 6AM–7PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Thịt mát MEAT Deli - cửa hàng thịt heo sạch

Thịt mát MEAT Deli - cửa hàng thịt heo sạch

Thịt mát MEAT Deli - cửa hàng thịt heo sạch

Thịt mát MEAT Deli - cửa hàng thịt heo sạch