Thịt mát MEAT Deli – cửa hàng thịt heo sạch

Lĩnh vực của địa điểm : Sản phẩm thịt
Địa chỉ : Kiot 44 Tòa nhà HH 03B Khu đô thị Thanh Hà, Phú Lương, Hà Đông Đại lý Thu Huyền Ha Noi Hanoi City, 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9359527,105.7838898
Điện thoại liên lạc : +84 1800 6828
Website : meatdeli.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Thịt mát MEAT Deli - cửa hàng thịt heo sạch

Thịt mát MEAT Deli - cửa hàng thịt heo sạch

Thịt mát MEAT Deli - cửa hàng thịt heo sạch

Thịt mát MEAT Deli - cửa hàng thịt heo sạch