Thịt trâu gác bếp

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Số 1 Đ. Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9649462,105.8445865
Điện thoại liên lạc : +84 98 934 70 41
Website : trâugácbếp.com
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–6:30PM
Monday 7:30AM–9PM
Tuesday 7:30AM–9PM
Wednesday 7:30AM–9PM
Thursday 7:30AM–9PM
Friday 7:30AM–9PM
Saturday 9AM–9PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Thịt trâu gác bếp

Thịt trâu gác bếp

Thịt trâu gác bếp

Thịt trâu gác bếp