Thịt Xiên Nướng Liên Tuấn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT256, Yên Hân, Chợ Mới, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.9334191,105.9427148
Điện thoại liên lạc : +84 363 617 618
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Thịt Xiên Nướng Liên Tuấn

Thịt Xiên Nướng Liên Tuấn

Thịt Xiên Nướng Liên Tuấn

Thịt Xiên Nướng Liên Tuấn