Tho In Street Food

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 186 Đường Hoàng Mai, Street, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.990404,105.8538086
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tho In Street Food

Tho In Street Food

Tho In Street Food

Tho In Street Food