Thơm Sơn Bún Bò Huế

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : TL295, TT. Cao Thượng, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3813781,106.1158933
Điện thoại liên lạc : +84 98 811 81 59
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :
Tuesday 5AM–8PM
Wednesday 5AM–8PM
Thursday 5AM–8PM
Friday 5AM–8PM
Saturday 5AM–8PM
Sunday 5AM–8PM
Monday 5AM–8PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Thơm Sơn Bún Bò Huế

Thơm Sơn Bún Bò Huế

Thơm Sơn Bún Bò Huế

Thơm Sơn Bún Bò Huế