Thu Thuy Restaurant

Lĩnh vực của địa điểm : Nhà hàng giao hàng
Địa chỉ :
Vị trí bản đồ : 15.9025448,105.8065068
Điện thoại liên lạc : +84 373 298 182
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 77 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Thu Thuy Restaurant

Thu Thuy Restaurant

Thu Thuy Restaurant

Thu Thuy Restaurant