TIỆM ĂN BẢO LÂM

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 42B Bát Đàn, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0337605,105.8464896
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 49 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaTIỆM ĂN BẢO LÂM