Tiệm ăn của Nàng

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 133 Ng. Thịnh Quang, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.006534,105.819
Điện thoại liên lạc : +84 97 698 25 03
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 17 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm ăn của Nàng