Tiệm Ăn FeFa – 99 Lãng Yên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Phố Lãng Yên, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 113320, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0083293,105.8652955
Điện thoại liên lạc : +84 90 222 16 91
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Monday 6–11PM
Tuesday 6–11PM
Wednesday 6–11PM
Thursday 6–11PM
Friday 6–11PM
Saturday 6–11PM
Sunday 6–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm Ăn FeFa - 99 Lãng Yên

Tiệm Ăn FeFa - 99 Lãng Yên

Tiệm Ăn FeFa - 99 Lãng Yên

Tiệm Ăn FeFa - 99 Lãng Yên