Tiệm Ăn Phở Cồ Gia Truyền

Lĩnh vực của địa điểm : Hawker Stall.
Địa chỉ : 43 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0230532,105.9387724
Điện thoại liên lạc : +84 395 996 420
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 10 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm Ăn Phở Cồ Gia Truyền

Tiệm Ăn Phở Cồ Gia Truyền

Tiệm Ăn Phở Cồ Gia Truyền

Tiệm Ăn Phở Cồ Gia Truyền