Tiệm Ăn Phúc

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 14 Hàng Phèn, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.034409,105.8476872
Điện thoại liên lạc : +84 91 108 05 65
Website : foody.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 16 reviews
Reviews : 4.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm Ăn Phúc

Tiệm Ăn Phúc

Tiệm Ăn Phúc

Tiệm Ăn Phúc