Tiệm Ăn Vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 197 Nguyễn Quang Bích, Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5913757,104.5003008
Điện thoại liên lạc : +84 337 451 309
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday 7:30AM–10PM
Monday 7:30AM–10PM
Tuesday 7:30AM–10PM
Wednesday 7:30AM–10PM
Thursday 7:30AM–10PM
Friday 7:30AM–10PM
Saturday 7:30AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm Ăn Vặt

Tiệm Ăn Vặt

Tiệm Ăn Vặt

Tiệm Ăn Vặt