Tiệm Bánh Cuốn Hằng Cương

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Km43 QL2, TT. Tân Uyên, Hàm Yên, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.0515085,105.033812!
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm Bánh Cuốn Hằng Cương

Tiệm Bánh Cuốn Hằng Cương

Tiệm Bánh Cuốn Hằng Cương

Tiệm Bánh Cuốn Hằng Cương