Tiệm bánh Hằng Quân (Cơ sở 2)

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : Số 86 Đường Bình Thuận, P. Tân Quang, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.817721,104.8985878!15sCgLEg5IBD2Zpc2hfcHJvY2Vzc2luZw
Điện thoại liên lạc : +84 98 721 25 88
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 13 reviews
Reviews : 3.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm bánh Hằng Quân (Cơ sở 2)

Tiệm bánh Hằng Quân (Cơ sở 2)

Tiệm bánh Hằng Quân (Cơ sở 2)

Tiệm bánh Hằng Quân (Cơ sở 2)