Tiệm Bánh Việt Hà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT254, Trung Kiên, Định Hóa, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.9115452,105.6446922
Điện thoại liên lạc : +84 97 761 56 45
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm Bánh Việt Hà

Tiệm Bánh Việt Hà

Tiệm Bánh Việt Hà

Tiệm Bánh Việt Hà