Tiệm Bi – A Bi Ben

Lĩnh vực của địa điểm : Bowling Alley.
Địa chỉ : 28 A1 – Ngõ 51 Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, Long Biên, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.03703,105.8981
Điện thoại liên lạc : +84 94 108 16 74
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm Bi - A Bi Ben

Tiệm Bi - A Bi Ben

Tiệm Bi - A Bi Ben

Tiệm Bi - A Bi Ben