Tiệm cô Na

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 89 Nguyễn Trãi, Phan Đình Phùng, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.427909,106.1821464
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 16 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Tuesday 8AM–9:30PM
Wednesday 8AM–9:30PM
Thursday 8AM–9:30PM
Friday 8AM–9:30PM
Saturday 8AM–9:30PM
Sunday 8AM–9:30PM
Monday 8AM–9:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Tiệm cô Na

Tiệm cô Na

Tiệm cô Na

Tiệm cô Na